I Kyrkradion varvas intervjuer och samtal kring olika tros- och livsåskådningsfrågor
med musik och aktuell information ifrån Ekerö pastorat och Färingsö församling

 

Programledare:
Barbro och Lennart Arlinger,
Christian Appelsved och Marianne Abrahamsson