Plattfall 3 fredagar i månaden kl 13:00-17:00

Min första kontakt med inspelad musik var Elvis Presley och "King Creole". Den spelade min lekkamrat och jag en hel kväll någon gång 1958. Då föddes mitt musikintresse som domineras av Rock 'n' Roll, men eftersom jag var tonåring (och mods) i mitten av 60-talet finns mycket av popen bland favoriterna. Därefter har det rullat på och jag har följt den moderna musiken fram till c:a 1995. Den svenska musiken har hela tiden funnits i bakgrunden, noterats och bedömts. På senare tid har även countryn och dansbanden sällat sig till det jag gärna lyssnar på, och till min stora glädje har rock 'n' rollen kommit tillbaks de senaste 10 åren. Ja, där har du musikblandningen i Plattfall, som ibland kan spetsas med någon udda låt eller en intervju.


Jag har under så gott som hela mitt yrkesverksamma liv sysslat med radioproduktion. Mitt första program spelades in i vardagsrummet och sändes på kortvåg från Radio HCJB i Quito, Ecuador. När Närradion kom 1979 var Järva en av försöksorterna, och kyrkan utsåg mig till att ta hand om deras program. Vi var en salig blandning av föreningar då, och genom mitt engagemang i närradioföreningen (ordförande) fick jag vara med och påverka den kommande närradiolagen. Jag kom till Radio Viking 1998 och sände för Svenska Kyrkan på Färingsö, och några år senare blev det Plattfall och en del andra program.